Talentbeurzen

Wanneer? Uiterlijk 11 juni 2017
Inschrijving? Via het aanmeldformulier + opsturen persoonlijk dossier naar masterlv@uu.nl

Excellente vertaalstudenten van de Universiteit Utrecht en de KU Leuven kunnen een talentbeurs besteden aan begeleiding van een ervaren vertaler bij het maken van een substantiële vertaling of het deelnemen aan een vertaalworkshop. Het geldbedrag komt in zijn geheel ten goede aan de arbeidsuren van de begeleider.

In Nederland worden de talentbeurzen net als voorgaande jaren mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds. Er worden drie beurzen aangeboden, goed voor 50 uur begeleiding. In Vlaanderen wordt de talentbeurs mogelijk gemaakt door de Orde van den Prince afdeling Middelheim, een genootschap dat zich inzet voor de Nederlandse taal en cultuur. Ook deze beurs is goed voor 50 uur begeleiding.

Alle studenten die hebben deelgenomen aan de Intensieve Mastercursus 2017 kunnen zich voor de talentbeurs aanmelden.

Selectie
Aan het toekennen gaat een selectieprocedure vooraf. Tijdens deze procedure wordt gekeken naar je studieresultaten, de overige vertaalactiviteiten die je eventueel hebt gevolgd, je motivatie en een proeve van vertaling. De bewijslast ligt bij de studenten zelf. De organisatie ontvangt van elke kandidaat dan ook, naast dit formulier, een beknopt dossier. Dit dossier bevat in ieder geval het volgende:

– een overzicht van je studieresultaten (in de master)

– een proeve van vertaling van ongeveer 300 woorden die je voor dit doel hebt gemaakt. Je keuze voor de betreffende vertaling zien we in het dossier graag gemotiveerd. Het fragment moet een niet eerder gepubliceerde vertaling zijn.

– het vertaalde fragment in de brontaal en indien nodig een uitleg bij het fragment/werk.

Informatie over eventuele cursussen en workshops op het gebied van literair vertalen die je hebt gevolgd (buiten je huidige opleiding) kunnen op het digitale aanmeldformulier worden ingevuld. Dat geldt ook voor je motivatie.