Universiteit Utrecht

Uniek, internationaal programma
De Master Literair Vertalen is een internationaal joint programme met de KU Leuven (België), tot stand gekomen met steun van de Nederlandse Taalunie en de Letterenfondsen in beide landen. De master richt zich op de studie van literair vertalen. Het is het eerste programma op masterniveau in Europa en daarbuiten dat onderzoek naar de literaire vertaling centraal stelt en combineert met onderwijs in het literair vertalen zelf.

Doel en inhoud
Het programma biedt een unieke combinatie van theoretische cursussen, praktische vertaalateliers, literatuurstudie en colleges Nederlandse stijl. Er wordt in het Nederlands vertaald. De talen die standaard worden aangeboden zijn Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans, maar er is ook ruimte voor andere talen. Het programma is samengesteld uit mastercursussen die worden aangeboden door de Universiteit Utrecht en de KU Leuven. Verder wordt er samengewerkt met de universiteiten van Amsterdam (UvA), Gent, Münster en Londen (UCL). Een deel van de studiepunten (25%) moet worden behaald aan de andere instelling. De masterscriptie dient nadrukkelijk een onderzoekscomponent te bevatten. Studenten die deze master volgen worden opgeleid tot literair vertaler en daarnaast vormt het programma een initiële training voor PhD-onderzoek.

Het programma kent diverse extra’s. Literair vertalers en vooraanstaande vertaalwetenschappers geven gastcolleges en vertaalateliers. Er is jaarlijks een ‘Gastvertaler’ actief en er zijn lezingen door professionals uit het veld. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Nederlandse Taalunie, het Expertisecentrum Literair Vertalen, de Letterenfondsen in Vlaanderen en Nederland en enkele festivals (Crossing Border, City2Cities). Voor de beste masterstudenten staan talentbeurzen ter beschikking, die zijn bedoeld voor verdere scholing na de master.

Klik hier voor het studieschema van het jaar 2015-2016:

Studieschema 2015-2016

Klik hier voor een overzicht van de cursussen aan de UU inclusief de Topics in Translation Research (onder voorbehoud):

2015-2016-Cursusaanbod_UU

Klik hier voor een overzicht van de cursussen aan de KU Leuven (onder voorbehoud):

2015-2016_Cursusaanbod_KU Leuven

Wil je in september 2016 beginnen met een master op het gebied van literair vertalen?

Schrijf je dan in voor het eenjarige programma Vertalen aan de Universiteit Utrecht (60EC) en kies binnen dit programma voor de literaire track. Je kunt de literaire track eventueel ook combineren met de vaktalige track, waarbij je bijvoorbeeld medische of juridische teksten vertaalt.

Wil je in september 2017 of later beginnen met een master op het gebied van literair vertalen?

We streven ernaar vanaf september 2017 twee aparte programma’s aan te bieden op het gebied van vertalen. Je kunt dan kiezen uit een programma Literair vertalen van anderhalf jaar (90 EC) en een programma Professioneel vertalen van anderhalf jaar (90 EC). Het eenjarige programma Vertalen (60 EC) zal dan worden gesloten. Je kunt hierover meer informatie verwachten op deze website vanaf september 2016.

Meer weten?

  • Meer informatie (inschrijfdeadlines, ingangseisen, programma’s, etc.) is te vinden op de masterpagina van de UU.
  • Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de mastercoördinator prof. dr. Ton Naaijkens. Je kunt ook mailen naar masterlv@uu.nl.