KU Leuven

Uniek, internationaal programma
Het internationaal programma literair vertalen betreft een joint programme tussen de KU Leuven en de Universiteit Utrecht (Nederland). Het programma is tot stand gekomen met steun van de Nederlandse Taalunie en de Letterenfondsen in beide landen.

In Vlaanderen bestaat het programma uit een master vertalen en vervolgens een postgraduaat literair vertalen. De master en het postgraduaat staan telkens voor 60 ECTS. Tijdens het eerste jaar dient het zwaartepunt van de studie op literair vertalen te liggen. Dit kan door de ateliers literair vertalen in het vakkenpakket op te nemen. Het tweejarige programma wordt afgesloten met een masterdiploma vertalen en een getuigschrift voor het postgraduaat literair vertalen.
In Utrecht gaat het om een tweejarige researchmaster literair vertalen van 120 ECTS.

Het postgraduaat richt zich op masterstudenten uit de richtingen Vertalen (met accent op literatuur) en Taal- en Letterkunde (zwaartepunt letterkunde).

Doel en inhoud
Het programma biedt een unieke combinatie van theoretische cursussen, praktische vertaalateliers, literatuurstudie en colleges Nederlandse stijl. Er wordt in het Nederlands vertaald; de deelnemende talen zijn Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Het programma is samengesteld uit mastercursussen die worden aangeboden door de Universiteit Utrecht en de KU Leuven. Verder wordt er samengewerkt met de universiteiten van Amsterdam (UvA), Gent, Münster en Londen (UCL). Ten minste 30 ECTS van het programma moeten worden behaald aan de andere instelling. De masterproef van het postgraduaat dient nadrukkelijk een onderzoekscomponent te bevatten. Het programma is tevens een initiële training voor PhD-onderzoek.

Het programma kent diverse extra’s. Literaire vertalers en vooraanstaande vertaalwetenschappers geven gastcolleges en vertaalateliers. Er is jaarlijks een ‘Gastvertaler’ actief en er zijn lezingen door professionals uit het veld. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Nederlandse Taalunie, het Expertisecentrum Literair Vertalen, de Letterenfondsen in Vlaanderen en Nederland en enkele festivals (Crossing Border, City2Cities). Voor de beste masterstudenten staan talentenbeurzen ter beschikking, die zijn bedoeld voor verdere scholing na de master.

Klik hier voor een overzicht van de cursussen aan de KU Leuven (onder voorbehoud):
2015-2016_Cursusaanbod_KU Leuven

Klik hier voor een overzicht van de cursussen aan de UU (onder voorbehoud):
2015-2016 Cursusaanbod RMLV


Toelating masterprogramma

  • Voor de master vertalen gelden in Vlaanderen de gewone toelatingsvoorwaarden.
  • Voor het postgraduaat is een master vertalen met zwaartepunt literair vertalen of een master in het domein van de taal- en letterkunde met een specialisatie in de letterkunde aanbevolen. Aan studenten van wie de vooropleiding geen Nederlands omvatte, zal een proefvertaling gevraagd worden.
  • Studenten afkomstig uit andere masters moeten een aantoonbare belangstelling voor literair vertalen hebben, over een niveau C2 beschikken voor alle vaardigheden van het Nederlands en niveau C1 voor alle vaardigheden in de vreemde taal. Ook onderzoekscompetentie is vereist. Zij moeten bovendien slagen voor een toelatingsproef.
  • Over de toelating tot het postgraduaat beslist een selectiecommissie van docenten uit beide partnerinstellingen.

Meer weten?